Bine ati venit la
BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI LEX !

Respectarea principiilor de legalitate, disponibilitate si celeritate ce stau la baza executarii silite cu respectarea intru totu a drepturilor procedurale si procesuale ale creditorului si debitorului ne asigura succesul alaturi de clienti.

Executarea silita

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

• Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
• Comunicarea actelor de procedura
• Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
• Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
• Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
• Intocmirea proceselor – verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
• Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
• Executari directe:
      - Evacuari
      - Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
      - Vizitarea minorului
      - Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
• Executari indirecte:
      - Urmarirea mobiliara a creantelor
      - Urmarirea imobiliara a creantelor
• Popriri
• Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
• Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
• Procese – verbale de oferta reala
• Confiscari
• Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
• Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui